آخرین جزئیات قانون جامع معلولان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران درباره واكنش محمود خاوری به راى صادره گفت: او هنوز اعتراضى نكرده است.دانلود