آرزو صراف رضایی

نفر دومی که در گروه شانس مجدد به روی صحنه می آید آرزو صراف رضایی هنرجوی شقایق دهقان است که اجرای خود را با موضوع جالبدانلود