آژیر زنگ زلزله

در این ویدئو، آزیر بزرگ را جایگزین،زنگ ساده،ساعت رومیزی می کنند.دانلود