اتاق هشتم

یک فیلم کوتاه عجیب، داستان یک زندانی که در اتاق هشت جعبه اسرار آمیزی پیدا میکند. " زندگی، سرنوشتی از پیش تعیین شده یا بنا بر انتخاب خودمان؟ "دانلود