اتصال لبویو به رزبری

یکی از مباحثی که جدیدا خیلی مشتاق شدم روش کار کنم اتصال لبوبو به رزبری پای هستش. در این ویدیو به صورت خیلی کوتاه مشاهده خواهید کرد که یک پروژه در محیط لبویو اجرا شده و بر روی رزبری منتقل و در نهایت اجرا می گردد.www.CTTF.irدانلود