استاد بهرام ابراهیمی

ستاد سرایش شعر را از چهارده سالگی آغاز کرده و تاکنون بالغ بر سیصد هزار بیت در قالب های مختلف سروده است که چاپ بیش از صد هزار بیت درمطبوعات وخبرگزاری های کشور طی سال اخیر کارنامه بدیع و بی بدیلی رانشان میدهد، شایان توجه آنکه زندگینامه منظوم ائمه اطهار (ع) و اشعار دفاع مقدس که اغلب توسط حاج صادق آهنگران اجرا گردیده است از شهرت ویژه ای برخوردار می باشد .دانلود