امن

برگرفته از کارگاه #زندگی_شفابخش. در مجموعه تجربه احساس خودشکوفایی2 با تدریس و سخنرانی استاد حسین اقبالی نسب مشاور و درمانگر خانواده و عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران . موضوع فایل 936. www.Eghbalinasab.ir جهت دریافت لینک کانال تلگرام عدد 5 را به شماره 3000253565 پیامک بفرمایید و یا به نشانی کانال تلگرام استاد حسین اقبالی نسب : https://t.me/Smart_Life_Style مراجعه نمایید.دانلود