بافتنی خانم بهمنی نژاد

اموزش بافت کلاه هشت پر توسط خانم بهمنی نژاد در برنامه خانه ی محبت. برنامه خانه مجبت با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در طول سال از سیمای گلستان پخش میشود . شماره تماس جهت اعمال نظر و پیشنهاد :09113756720 آقای حامد محمدیدانلود