تشخیص زودهنگام نوع جنسیت جنین

دستگاهی هوشمند که با استفاده از دوربین موبایل وضعیت بزاق دهان خانم ها را بررسی میکند و سیکل قاعدگی آنها را یادآوری و ثبت میکند. تعیین جنسیت جنین، پیشگیری از حاملگی بدون استفاده از ابزار جلوگیری مثل کاندوم و قرص، زنانی که می خواهند شانس بارداری را افزایش دهند و غیره... نکته مهم در تعیین جنسیت جنین اقدام به باروری در مرحله B احتمال تشکیل جنین دختر و در مرحله C احتمال تشکیل جنین پسر را میسر میکند .دانلود