دانلود برنامه کودک جیرجیر و دانا

زودرنجی یك آسیب است كه هم به كوچیكا لطمه می زند و هم به بزرگا. بعضی كودكان و یا حتی آدم بزرگا هستن كه جرات نداری كمتر از گل بهشون بگی خیلی زود بهشون بر می خوره؛ تا یك اسباب بازی رو ازشون می گیری قهر می كنن، عصبانی میشن، ناراحت میشن و بطور خلاصه زودرنج هستند. بیان با هم ببینیم که خدا در کلامش چه تعلیمی به ما در مورد زودرنجی می ده.دانلود