دبیرستان رشت

رشت یه نفر رشت مگه با پیکان وانت هم میشه رفت رشت؟ هست یه سمند هست که تو رو میرسونه رشت دربست وانته جلوش راحته نرو با اون دل من بی طاقته آخه سمنده آخه سمنده هوا گرمه کولر داره من شرمنده تو همون دختر عشق کولری تو برو باهاش تو همون دختر عشق کولری تو برو باهاشدانلود