دوستی باگل سرخ

در این ویدئو،به کمک گل و لایی (تمیز) یک تخم مرغ آب پز میشود،(از این روش می توان در مواقع اضطراری استفاده کرد)دانلود