دیود رکتیفایر چیست

راد الکتریک نمایندگی انواع نیمه‏ هادی‏ ها محصول شرکت‏ های SEMIKRON آلمـان، ABB سوئیـس و FUJI ژاپـن. تریستور، تریستور کابلی، تریستور دیسکی، تریستور GTO، تریستور Fast ( جهت کوره‏ القایی ) پل تریستور، ماژول تریستور، ماژول دوبل تریستور، ماژول دیود تریستور، وریستور، ترانزیستور، ترایاکدانلود