شهرزاد فصل سوم

کم کم شهرزاد ۳ داره میاد، دوباره دوشنبه های شهرزاد از ۹ بهمن شروع میشه و شهرزاد قصه گو مهمون خونه هامون می شه، همه مون می خوایم ببینیم کی عمه خانم رو کشت؟! اکرم یا نصرت؟! می خوایم بدونیم قباد می تونه دل شهرزادو بدست بیاره و دوباره اونو برگردونه؟ فرهاد قراره چی به سرش بیاد؟ صابر از زندون میاد بیرون؟ شیرین حالش خوب می شه؟ کی کشته شد که سکانس پایانی فصل دو اونجوری تموم شد؟ با آیو همراه شودانلود