ضرب المثل در مورد ایثار و فداکاری

          نرم افزار  زیبای     گرین      15000  موضوع( مخصوص اندروید)                  حاضر جوابی را با  گرین  تجربه کنید یکی از بهترین و کاملترین  نرم افزارهای ضرب المثل ها و کنایات  بهمراه داستان آنها  گرداوری شده از کتابهای ضرب المثل ها-  کتاب کنایه ها - اشعار  و. .... با بیش از 15000  موضوع مختلف  همراه توضیحات  منتشر شده دردانلود