فرمان آک دنیز

هر روز از کنار دیوارهای شهر می گذریم. دیوارهایی که سالهاست #رنگ از رخشان پریده است. منتظر نشسته اند و ما را نگاه می کنند. تا شاید در آستانه #نوروز، یکی از ما دستی بر سر و رویشان بکشد... ۰ #آک_پروفیل تولیدکننده #پروفیل #در_و_پنجره #یو_پی_وی_سی ، می کوشد نقشی خلاقانه در زیبایی شهرمان داشته باشد.دانلود