قلب تپنده بزرگ در واتساپ

بر پایه موتور MI16 این موتور توربو شده و T16 یا همان XU10J4TE هست.دانلود