مدل پیراهن کوتاه مجلسی شیر دهی

آموزش دوخت یک مدل پیراهن مجلسی توسط خانم افضلی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرماندانلود