مرتضی درخشان

مرتضی درخشان که طی روزهای اخیر با انتشار قسمت اول طنز درباره انتخابات، دومین قسمت از مستند طنز انتخاباتی خود را منتشر کرد.دانلود