مرتضی درخشان

مرتضی درخشان مهمان غرفه «فردا» در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات شد و درباره سریال جدیدش صحبت کرد. http://www.fardanews.com/fa/news/743706دانلود