مواد لازم برای پارافین تراپی

پارافین تراپی عبارت است از استفاده از روغن گرم شده پارافین برای تسکین درد های دست, پا و همچنین تسکین درد های مفاصل و عضلات... ادامه در سایت پارس شیمی به آدرس : http://goo.gl/0GyBrGدانلود