میراث شوم

کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام قسمت پنجم سفارش دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی با همکاری آقای محمدجواد ساویزدانلود