نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی هشتم ۹۵ ۹۶

امروز سه شنبه مورخه 23 آذر ماه 95 راس ساعت 10 صبح آزمون پیشرفت تحصیلی سراسری در ناحیه 6 برگزار گردید و دانش اموزان مدرسه با شرکت در این آزمون بنیه علمی خود را با کلیه دانش اموزان ناحیه 6 به اشتراک گذاشتند . به امید موفقیت همه این عزیزاندانلود