نحوه ساخت

در یک دستگاه MRI از انواع مختلفی از کویل‎ها و مگنت‎ها استفاده می‎شود. برای فهم بهتر عملکرد MRI نحوه چینش کویل‎ها در اطراف حفره استوانه‎ای دستگاه می‎تواند مفید باشد. در این ویدئو نحوه ساخت این بخش از دستگاه MRI نشان داده شده است.دانلود