نیچ الطیز سعودی

قسمت پنجم از مجموعه انیمیشن ماجراهای اوباما و کری همزمان با هفته همبستگی با ملت مظلوم یمن با عنوان تحفه سعودی توسط مرکز هنرهای رقومی بسیج.دانلود