کار با GPIO رزبری در لبویو

یکی از مباحثی که جدیدا خیلی مشتاق شدم روش کار کنم اتصال لبوبو به رزبری پای هستش. در این ویدیو به صورت خیلی کوتاه مشاهده خواهید کرد که یک پروژه در محیط لبویو اجرا شده و بر روی رزبری منتقل و در نهایت اجرا می گردد.www.CTTF.irدانلود