دانلود فیلم نبرد خندگ با مار کبری (فیلم) از آپارات

خدنگ ها در مقابل زهر مارها مصونیت دارند غیرممکن است زهرهای عصبی مارها به آن چسبیده و سیستم عصبی آن ها را با مشکلی مواجه کند.

۱۳:۵۰:۴۱, ۲ تیر ۱۳۹۶
اپارات