دانلود فیلم پرواز با لباس بالدار از میان شیار صخره ای با پهنای کمتر از آپارات

پرواز از ارتفاع با استفاده از لباس های مخصوصی که ساختاری شبیه به بدن پرندگان دارند، چندان جدید نیست ، حال فردی با استفاده از چنین لباسی، از میان شیار صخره ای که پهنایی کمتر از 3 متر دارد، عبور کرده است.

۱۶:۱۷:۰۶, ۱۳ تیر ۱۳۹۴
اپارات