دانلود فیلم مستند شهرستان ابهر درسال۱۳۹۳ از آپارات

سال۱۳۶۷بخش خرمدره از ابهر جدا به شهرستان تبدیل شد. مرداد۱۳۹۲بخش سلطانیه از ابهر جدا به شهرستان تبدیل شد. سال۱۳۹۴ هیدج از ابهر جدا به خرمدره پیوست. abhar۱۳۷۸.rozblog.com

۱۲:۲۴:۳۷, ۱ مرداد ۱۳۹۴
اپارات