دانلود فیلم اصول اولیه فروش موفق با زبان بدن از آپارات

بخشی از مراسم اتحادیه موبایل مشهد مقدس سخنرانی یک ساعته در مورد اصول اولیه فروش با زبان بدن و مذاکره / سال ۹۳. - سایت ما : www.bizsuccess.ir

۲۰:۳۸:۲۱, ۲۵ تیر ۱۳۹۵
اپارات