دانلود فیلم حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان از آپارات

در آذربایجان، کشوری غنی از منابع نفتی، گردشگران و مردم محلی برای درمان بیماری های خود در قیر طبیعی حمام می کنند.

۰۲:۳۰:۰۰, ۱۸ مهر ۱۳۹۵
اپارات