دانلود فیلم مراقب خودتان باشید از آپارات

«از ترور جسمی خطرناک تر، ترور مغزی و فکری است. گاهی دانشمندان ما را ترور کردند، شهیدشان کردند -دیدید دیگر- امّا از آن بدتر و تلخ تر این است که دانشمند ما را اسیر کنند؛ دانشمند ما اسیر نباید بشود. این هم در درجه ی اوّل به عهده ی خود نخبه است و خود نخبه باید مراقبت کند از خودش.»

۰۲:۳۰:۰۰, ۶ آبان ۱۳۹۶
اپارات