دانلود فیلم زبان بدن در مذاکره - معرفی کتاب (فیلم) از آپارات

در مقدمه کتاب آمده است: علاوه بر کلماتی که برای ارائه اندیشه های خود استفاده می کنید، صدا، ژست، وضعیت بدن و حالات چهره پیام های قدرتمندی را به دیگران منتقل می کنند. زبان بدن معنی دیگر ارتباط برقرار کردن است و گاهی می تواند پیام هایی بسیار قوی تر نسبت به کلمات انتقال دهد.

۱۴:۳۰:۳۳, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
اپارات