دانلود فیلم خاصیت تفکیک طلا فلزیاب ( فیلم ) از

خاصیت تفکیک طلا فلزیاب خاصیت تفکیک طلا GOLD با فلزیاب در این است که بتوان ذرات مزاحم را از دید فلزیاب METAL DETECTOR نادیده گرفته شود و نحوه تفکیک طلا با فلزیاب پیشرفته با خاصیت تشخیص خواص فرکانسی دست یافتنی است بخصوص برای طلا در عمق زیاد بکار گیری ...

۰۰:۱۶:۵۴, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷