دانلود فیلم فلزیاب لیزری حذف ذرات مزاحم طلا ( کیلیپ ) از

فلزیاب لیزری حذف ذرات مزاحم طلا فلزیاب لیزری حذف ذرات مزاحم را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات با کمک از تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز به انجام میرساند و فلزیاب لیزری با مادون قرمز طراحی میگردد تا توان حذف ذرات مزاحم در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب ...

۰۱:۰۲:۵۳, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷