دانلود فیلم شکل حذف ذرات مزاحم طلا فلزیاب ( فیلم ) از

شکل حذف ذرات مزاحم طلا فلزیاب شکل حذف ذرات مزاحم در نحوه کار فلزیاب برای تفکیک طلا GOLD از اصول یک فلزیاب METAL DETECTOR میباشد ولی ان فلزیاب باید از نوع فلزیاب پیشرفته باشد و وضعیت تشخیص فلزیاب برای تفکیک طلا DISCRIMINATE METAL DETECTOR زمانی مورد ...

۰۱:۰۲:۵۵, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷