دانلود فیلم فلزیاب تفکیک طلا زیر زمین ( فیلم ) از

فلزیاب طلا زیر زمین فلزیاب طلا را زیر زمین بخواهد تفکیک نماید باید از اصول رادار در تفکیک بهره ببرد که این وضعیت متعلق به فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و ...

۰۶:۲۸:۴۴, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷