دانلود فیلم فلزیاب تفکیک طلا و خاک ( کیلیپ ) از

فلزیاب تفکیک طلا خاک فلزیاب تفکیک خاک یا فلزیاب تفکیک طلا را میتواند طبق اصول تفکیک بصورت مجزا به انجام رساند و اینکه فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک طلا و توان تفکیک خاک صحنه کار را از طریق ارزیابی خاک با عدد VDI داشته باشد یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت ...

۰۶:۲۸:۴۷, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷