دانلود فیلم فلزیاب تصویری تفکیک گنج طلا در کوهستان ( فیلم ) از

فلزیاب تصویری تفکیک گنج طلا در کوهستان فلزیاب تصویری تفکیک گنج طلا در کوهستان را در صورتی میتواند به انجام رساند که بتواند طلا GOLD را در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی که با تفکیک عدد وی دی ای VDI در برنامه نرم اف ...

۰۸:۵۷:۲۰, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷