دانلود فیلم طرز ساخت فلزیاب و طلایاب ( کیلیپ ) از

طرز ساخت فلزیاب طلایاب طرز ساخت فلزیاب به نوع طراحی فلزیاب وابسته است و نحوه کار فلزیاب را طراحی فلزیاب مشخص مینماید و طرز ساخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF متفاوت است و ساختار کار این ...

۰۸:۵۷:۲۴, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷