دانلود فیلم مستند ایران-ابهر از آپارات

ابهر دیارکهن واین شهرآرام وسرسبز در دامنه کوه ملاداغی وکوه های که از سمت شمال آن را احاطه نموده اند قرار گرفته و ابهررود جریان زندگی را دراین شهر و نواحی اطراف جاری ساخته ومنشاء حیات انسانها درطول تاریخ بود،تاریخ بنای این شهر بدون شک به هزاره های قبل از میلاد می رسد بعضی از مورخین بنای آن را به کیخسروپورسیاوش و داراب کیانی وبعضی به شاهپور ذوالاکتاف نسبت می دهند سرزمینی با این قدمت تاریخی می تواند

۱۲:۱۸:۲۴, ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
اپارات