دانلود فیلم فلزیاب رادار مغناطیسی (فیلم) از آپارات

شرایط کار رادار به دو دسته رادار با امواج الکترو مغناطیس و رادار فرکانسی تقسیم میشود و رادار مغناطیسی که بعنوان فلزیاب آنتنی یا فلزیاب تصویری به خریداران ارائه میکردد در اصل یک سیستم فانگشن ژنراتور است که در کل فانگشن ژنراتور یا هر نوع سازنده سیگنال با شرایط ژنراتور با شکل موج از قانون رادار تبعیت ننموده و فانگشن ژنراتور یک سیستم سازنده امواج الکترو مغناطیس با تعیین شکل موج میباشد.

۰۶:۲۳:۳۸, ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
اپارات