دانلود فیلم طرح بهینه تشکیل دهنده پرتو بهینه در فیلتر باند پهن اسپارس با simulated annealing (فیلم) از آپارات

۱۷:۵۸:۴۴, ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اپارات