دانلود فیلم تقسیم اعداد اعشاری از ریاضی ششم دبستان -مدرس نسیم جوادی از آپارات

مباحث تقسیم یک عدد طبیعی بر عدد طبیعی و قرار دادن صفر مقابل مقسوم و ممیز در خارج از قسمت تقسیم، توضیح داده شده است.

۰۹:۳۱:۴۴, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
اپارات