دانلود فیلم محمد رسول الله رحمت الله (فیلم) از آپارات

پیامبر اسلام ص پیامبر عشق، رحمت و صلح و نعمت. بود در این صحنه از فیلم محمد رسول الله ص یکی از نعمت های این پیامبر صلح و رحمت را به فقرا و محرومین و مبارزه با خرافات و جهل بشر را ببینید و بدانیم اسلام واقعی دین آگاهی عشق و رحمت و صلح و مهربانی است

۲۳:۲۶:۲۷, ۲۴ آبان ۱۳۹۸
اپارات