آیا تک کارت فرهنگیان شامل حق التدریسی ها هم می شود

مجموعه دورهمی هر پنج شنبه ساعت 21 و هر جمعه و شنبه ساعت 23 - شما خوبان میتوانید به کانال تلگرام من به آدرس tlgrm.in/soroushjamshidy - و یا اینستاگرام من به آدرس instagram.com/soroush.jamshidy مراجعه نماییددانلود