دستری فروشنده مشروبات الکلی در تهران نو

چرا خودمونو خراب کنیم یک عمر بخاطره چند ساعت لذت کاذب... یک عمر مردم می تونن رو ما حساب کنن تا اینکه مارو به همدیگر نشان بدهند بنام فاسد یا از ما دوری کنن جای اینکه مشکل یا خوشی هایشان را با ما تقسیم کنن لذت های سالم وحلال بسیار است چرا با لذت های ناسالم و حرام خودمان را خراب می کنیم وبعد از چند سال می گویم پشیمانیم.. خوب از الان پیشمان باش وبرای خودتت خط قرمز بکش بخاطرخانوادتت که تورا نگاه میکنن.دانلود