قصه حیوانات برای کودکان قصه شیر جنگل

گروه قصه خوانی بنیاد همدلان کودک و نوجوان برای شاد کردن کودکان دردمند به بیمارستان ها و بخش های کودکان می روند و برای آنان قصه و شعر می خوانند و ساز می زنند تا دل این کوچولوهای بیمار را شاد و لحظاتی فکرشان را از درد دور کند. به امید سلامتی همه کودکان جهاندانلود