دانلود فیلم آزمایش عملکرد غیرعادی سشوار (فیلم) از آپارات

یکی از آزمایش هایی که برای مشخص شدن کیفیت و رعایت استانداردها در تولید یک سشوار انجام می شود، آزمایش عملکرد غیرعادی است. با عملکرد غیرعادی سشوار، قطع کنِ خودکار باید وارد عمل شود و گرمکنِ سشوار را از مدار خارج کند تا از آتش گرفتن آن، جلوگیری کند. این آزمایش را در فیلم می بینید.

۱۱:۵۵:۱۳, ۱ مهر ۱۳۹۶
اپارات