دانلود فیلم استاندارد PMBOK از آپارات

استاندارد PMBOK بخشی از دوره مدیریت پروژه حرفه ای + همراه گواهینامه آموزشی با شروع هر پروژه یک خانواده برای انجام دادن آن به وجود میاد. این خانواده برای حیات مناسب نیاز به مدیر پروژه دارد که تمام قوانین و نحوه انجام تمامی فعالیت را مدیریت کند و این مدیر نیازمند مهارت های گوناگونی است که تمامی آنها را در دوره مدیریت پروژه حرفه ای می آموزید. ورود به دوره از سایت هم آموز www.Hamamooz.com

۱۵:۵۴:۲۱, ۵ آبان ۱۳۹۵
اپارات