دانلود فیلم نظر برخی از شرکت کنندگان دوره حضوره شخصیت شناسی (فیلم) از آپارات

این دورخ به صورت حضوری برگزار می شود و فیلم ان در سایت محمد جواد کرباسی موجود است

۱۱:۲۷:۳۲, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اپارات